prinkipo_akademi_vektör (2)

müzakere teknikleri ve müzakere iletişimi eğitimleri

a0032e0b

  Günümüz dünyasında, profesyonel yaşam, ticari veya yönetsel ilişkiler, hayatın akışında oluşan farklılıklar, ihtilaflar, çözümsüzlükler, uyuşmazlıklar çekişmeler, yanlış anlamalar ve anlaşmazlıkların etkin çözümü üzerinden işliyor..

İşini ve kendini doğru ve anlamlı ifade, anlaşılabilmek, olgunun ve hikayenin anlatımı uyum ve ihtilafların aşabilmenin en kritik noktlarını oluşturuyor.

  Ancak müşterek bir değer üretebilmek, uyum sağlayabilmek hem uzlaşıp hem de uzlaşılan hikayenin üzerinde program ve uygulama birlikteliği kurmayı da gerektiriyor. Müzakere, konuşma, anlaşabilme, bir modeller ve teknikler üzerinde çalışma sistemleri olarak, bir İş yapabilme becerisi olarak kuruluşun kalitesini arttırıyor.

  Böylesi bir dünyada işlerini yapan-yöneten kişiler kendi mesleki becerilerinin yanı sıra, müzakere-uzlaşma, ihtilafların çözümü, arabuluculuk, çoklu süreç analizi gibi yeni farkındalıklar, meslek ötesi beceriler geliştirmek zorundalar.

  Başka bir deyişle hangi işi yaparsanız yapın uzlaşmazlıkları aşabilmek, sorunları çözebilmek adına bu teknikleri öğrenmek zorundasınız.

  Öte yandan, özellikle ülkemizde diyalog kurmak ya da müzakere yapmak zorunda kalanlar genele hâkim olan çatışmacı mental iklimin de etkisi ile “ihtiyaç analizleri” yapamıyor, değerler ve sistemler üzerinden bir konuşma ve yazıma tekniğini geliştiriemiyorlar.

  Aşağıda söz konusu olan, eğitim iki ayrı gün birer hoca ile sürecek ilkinde ihtilaf, uyuşmazlık, çözümsüzlük, sorun, çatışma gibi farklı zorlukların vakıalar ve teorilerle anlatılmasının ardından uzlaşmanın oluşumu üzerine stratejiler ve teknikler anlatılacak. Bu eğitimde koordinasyon, liderlik, arabuluculuk bir bütün olarak, müzakere ve iknanın geliştirilmesi Dil’i, Stratejisi iletişim teknikleri, emprovizasyon gibi temel tekniklerin öğrenilmesi, katılımcı bir şekilde yapılabilmesi hedeflenmektedir.

  İkinci gün ise, bedensel ve ruhsal teknikler, meditasyon, egonun bertaraf edilmesi öfke kontrolü ve müzakerelerde pozitif düşüncenin rolü gibi yardımcı tekniklerin ihtilaf çözümlerindeki rolleri uygulamalı bir şekilde anlatılacaktır. Ayrıca koçluk ve arabuluculuk adı altında bir oturum da olacaktır.

Programın akışı, eğitmenler ve fiyatlar için lütfen bilgi alınız.

akademiprinkipo@gmail.com