prinkipo_akademi_vektör (2)

felsefemiz

Prinkipo Akademi Yeni bir Dünyayı Anlamak için Yenilikçi Eğitimlerin Adı

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki; sürekli değişen, karmaşık bir dünyaya karşı, yıllar önce öğrendiklerimiz yetmiyor, sürekli yeni bilgi ve beceriler edinmek zorundayız, üstelik bu yeni gelenler de balık istifi bilgiler olmamak zorunda.

Eğitim nicedir, Bilgiyi tarihsel bağlamında alıp, Şimdi’nin analizi ve Gelecekteki olabilirliği birlikte deneyimlemek anlamına geliyor.

Süreçlerin yaratıcı, uygulamanın sahici teori ile desteklenmesi, özgür, açık ve yalın bir ustalığı kazandırma, katılım, paylaşım, paylaşımın yorumlanması başarılı ve tatminkar bir eğitim içeriğinin asla göz ardı edebileceği şeyler değil.

Prinkipo Akademi; Tamamlayıcı, destekleyici, geliştirici, yeni alan ve beceriler açıcı, sorunların üzerinden atlandığı değil umut ile farklı bakışlarla aşılabileceği, çözülebileceği yaşam, meslek, beceri, entelektüel zenginlikler üzerine kurgulanmış farklı alan ve branşlarda eğitim içerkleri sunuyor.

Bunlar, Günümüzün karmaşık dünyasında değerli ve has bilgi ile gelip geçici katalog modalar arasındaki ayrım üzerine çalışarak bugüne dek benzer kuruluşlarda olmayan, katalog değil değişken ve çözümleyici eğitim programları sunmakta.

Gerek farklı meslek gurupları ve profesyoneller için gerekse bireysel ve ufuk açıcı oturumlarla, farklı disiplinlerin iç içe geçtiği, farklı alanların birbirini yakınsadığı modern dünyanın öğreni teori ve tekniklerine yaraşır, geniş, yoğun ve tatminkar kursları sizlere sunuyoruz.

Yoğun bir bilgi bombardımanı, malumat karmaşası içerisindeki günümüz dünyasını ve ülkemizi anlamak adına hangi içeriğin diğerinden daha önemli, sahici ve değerli olduğunun bulunması, pusulası ve eşliğinin başlı başına bir öğrenim olduğuna inanan, kendini bu yönde geliştirmiş bir eğitmenler kadrosu ile yola çıktık.

Eğitimlerimiz, Deneyimi yorumlayan, sahici, stratejik önemdeki konuları ve becerileri geliştiren, geçici ve taktiksel olmayan bir deneyim geliştirme ve zenginleştirme süreçleridir.

Başka bir deyişle bilgiyi deneyimi aktarırken klasik, soyut ve edilgen bir tek taraflı iletişim bombardımanı değil deneysel bir dil geliştirme becerisi, herkesin eşitlikle alabildiği, bilgi ve deneyime ulaşırken aynı zamanda bilgi ve deneyime nasıl ulaşacağını da senkronik olarak algılama halinden söz etmekteyiz.

İnsanlık tarihinden beri geçerli olan kadim bilgi, deneyim ve anlatıların kavranması.

Günümüzü anlamamızı sağlayacak, günümüz dünyasında bireyler ve kurumları değiştirip dönüştürecek onları sürekli bir “öğrenen organizasyon içinde kalmasını sağlayacak bilgi ve becerilerin sunulması.

Geçmişi ve bugünü açıklayarak aynı anda gelecek ile ilgili analiz ve hazırlıkların, öngörülerin nasıl olabileceğine dair dinamik bilgi, öngörü, senaryo üretebilme yeteneği.

Bütün öğrenilerin ve becerilerin, değişen yaşam pratikleri, mübadele biçimleri, değişen endüstriler, değişen kültürel beceriler, meslekler üzerinden bir dönüşüm analizini yapabilmeyi gerektirir

Eğitimler sadece anlık piyasa değişkenleri üzerinden kısa vadeli sonuç almak üzerine kurulursa insan gerçekten de yetişemez, değişen ve değişemeyenler üzerinden, sorunları, krizleri, karar anlarını ya da tercihleri, çözebilmeyi, aşabilmeyi onları yönetmeyi gösterebilmelidir.

Dünyadaki asıl büyük gerçeklik hem karar verme süreçlerin anlama hem de karar vereceğimiz mekanı, zamanı ve toplumsal koşulları görebilmek, anlamaktır. Bugüne dek tamamlayıcı ve kişisel eğitimler de bu iki farklı edimi aynı zamanda geliştirebilme becerisinde yatmaktadır.

Farklı bakabilmek çok önemidir; farklılık tarihi, felsefeyi, antropolojiyi, ekonomiyi, gelecek üzerine düşünmeyi aynı anda kapsar. Drama’dan alınmış bir teknik psikoanalitik bir mekanizmayı kullanarak dünyayı anlamamıza yardım eder. Fizikçi ve filozofların önem verdiğ Paralaks gibidir dünya, suya batırılmış bir çubuk düzlüğünü kaybetmiş, bükülmüş olarak görünür buna bir de suların dalgalanmasının yarattığı, suya farklı açılardan bakanları da eklersek sonsuz sayıda bilgi ve yanılgıya gitmeye yatkındır. Oysa bütün bu yanlışların tek tek denenmesi ve anlaşılmasından çok, ıraksak açının ürettiği bu yanılgıyı yaratan öze dokunmak, onu çözümlemek ustalıktır.

Hakiki bilgi ve öğreni yalın ve sahicidir, bunun öğrenilmesi zaman almaktadır.

Laboratuar’dan çıkmış, iliştirme katalog bilgiler ise ne iş hayatında, ne toplumsal ilişkilerde, ne mesleki ve psikososyal gelişimde, ne de değer üretmede işe yaramamakta hiç de kullanılmamaktadırlar.

Asıl hikaye dünyada hem Paralaksların sık sık görüldüğünü kavramak, ne zaman ve nerede bu yanılgıların ortaya çıktığını ve çıkabileceğini kestirebilmek ve onun aslında öyle olmadığını anlamaya çalışmak, başkalarına anlatabilmektir.

Prinkipo Akademi genel eğitimler dışındaki bütün özgün eğitimlerini bu dörtlü süreci geliştirmek üzere kurmuştur

Çocukluğumuzdan başlayan eğitim süreçleri, üzerlerine alınan meslek eğitimi ve sertifikalar, kriz ve sorun çözme oturumları, her gün onlarca yoğun enformasyon bombardımanı altında hala kafamız karışık, içimizdeki soruları cevaplayamamış, kişisel gelişim eğrisinde tamamlanmamış bir dolu açık durmakta.

Zamanında Çinliler sevmedikleri birine neredeyse beddua ederlerken “acayip zamanlarda yaşayasın” derlermiş, gerçekten acayip zamanlardan geçtiğimiz muhakkak, öte yandan Nobel ödüllü Meksikalı Büyük yazar Octavio Paz’ın dediği de doğru; Çağımızı içinde bütün çağları barındıran bir çağ, hepsini aynı anda yaşıyoruz.

Sosyal hayatın siyasal veya psikolojik atmosferin teknoloji ve internet ile iyice çetrefil hale gelen yapısı, iş hayatının ekonomik ve yönetsel aktivitelerin insan ilişkilerinin değişimi bizleri de değiştiriyor, şartlarımızı da zorluyor. İş-çalışma düzeninde radikal değişiklikler getirecek bir düzene doğru hızla itiliyoruz, bu dönemlere hazırlanmamız okullarda ya da kurslarda olmuyor, olamayacak.

Yeni sentezler, ütopyalar, beceriler, iletişim ve dil teknikleri gerekmekte, toplumsal ilişkilerin değişen doğasını anlamaya çalışırken aynı anda eski bireysel çözümleri aşarak, klişelerin ötesinde yaratıcı olmak gerekiyor.

Eklektik olanın, klişenin zamanı çoktan geçti.

Bugün bunları bilen, gözlemleyen birçok kişi var çevremizde.

Bu değişkenleri, bu farklı parametreleri birlikte nasıl kullanacağımız konusunda ise çaresiziz henüz.

Çünkü mevcut sistemler sadece var olan göstergeleri aktarmak ve onların üzerinden zamansız mekansız analiz etme teknikleri ile soyutlamalar üzerine kurulmuş.

Ayakları yere basmayan, bizi anlamayan soyut teknikler bunlar. Birbirinden çelişkili metotların yan yana gelmesiyle çoğul olduklarını düşünüyorlar. Oysa fazlalıklar. Üstelik ne insana dokunuyorlar, ne de birbirleri ile konuşuyorlar. Nedenleri gerekçeleri oraya koymadan anlatılan her bilginin Sosyal medya çağında geçerlilik süresi 3 ila 15 dakika arasında salınıyor

Prinkipo Akademi, işte bu çok önemli boşluğu doldurmaya, katılımcıları vaatkar ve tatminkâr bir değişime, gelişime, dönüşüme çağırıyor.

Yukarıda anlattığımız ilkelerimiz, yola çıkış gerekçelerimiz, bütün farklı ve zengin eğitim içerikleri paketlerimizdeki farklılığımızı, en büyük gücümüzü oluşturmakta.

Eğitimlerimize göre bizlere katılan, paydaşımız olan eğitmenlerimiz de bu özel deneyimleri sizlerle paylaşırken cömert ve yenilikçi olacaklar. Bu benzersiz deneyime şimdiden hazırsanız lütfen bilgi alınız

_dsc1024